Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Ông Hà Quang Tuấn
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0912 235 016
0904 288 379
Điện Thoại:
(0225) 3515 669
Fax:
(0225) 3569 033
Địa chỉ:
Số 03, Đường Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
Thông tin công ty
Công Ty TNHH H.A
Địa chỉ:
Số 03, Đường Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:
(0225) 3515 669
Fax:
(0225) 3569 033

Bản đồ chỉ đường