thông tin liên hệ
Ông Hà Quang Tuấn
Giám Đốc
0912 235 016 - 0904 288 379

HẠT NHỰA NGUYÊN SINH

Nhựa ABS
Nhựa ABS
Nhựa ABS
Nhựa ABS
Nhựa HIPS
Nhựa HIPS
Nhựa HIPS
Nhựa HIPS
Nhựa PBT
Nhựa PBT
Nhựa PBT
Nhựa PBT
Nhựa PC
Nhựa PC
Nhựa PC
Nhựa PC
Nhựa PE
Nhựa PE
Nhựa PE
Nhựa PE
Nhựa POM
Nhựa POM
Nhựa POM
Nhựa POM
Nhựa PP
Nhựa PP