Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà Sản Xuất, Thương Mại
SP/ DV chính:
Hạt Nhựa Tái Sinh, Hạt Nhựa Nguyên Sinh
Năm thành lập:
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc
Tôi có thể giúp gì bạn?
Ông Hà Quang Tuấn
Tel: 0912 235 016

thông tin liên hệ
Ông Hà Quang Tuấn
Giám Đốc
0912 235 016 - 0904 288 379

HẠT NHỰA NGUYÊN SINH

Nhựa ABS
Nhựa ABS
Nhựa ABS
Nhựa ABS
Nhựa HIPS
Nhựa HIPS
Nhựa HIPS
Nhựa HIPS
Nhựa PBT
Nhựa PBT
Nhựa PC
Nhựa PC
Nhựa PC
Nhựa PC
Nhựa PE
Nhựa PE
Nhựa PE
Nhựa PE
Nhựa POM
Nhựa POM
Nhựa POM
Nhựa POM
Nhựa PP
Nhựa PP

HAT NHỰA TÁI SINH

Nhựa tái sinh
Nhựa tái sinh
Nhựa tái sinh
Nhựa tái sinh
Nhựa tái sinh
Nhựa tái sinh
Nhựa tái sinh
Nhựa tái sinh
Nhựa tái sinh
Nhựa tái sinh
Nhựa tái sinh
Nhựa tái sinh
Nhựa tái sinh
Nhựa tái sinh
Nhựa tái sinh
Nhựa tái sinh
Nhựa tái sinh
Nhựa tái sinh

HẠT NHỰA SINH HỌC (Oxo-Biodegradable)

Hạt Nhựa sinh Học (Oxo-Biodegradable)
Hạt Nhựa sinh Học (Oxo-Biodegrad...
Hạt Nhựa sinh Học (Oxo-Biodegradable)
Hạt Nhựa sinh Học (Oxo-Biodegrad...
Hạt Nhựa sinh Học (Oxo-Biodegradable)
Hạt Nhựa sinh Học (Oxo-Biodegrad...
Hạt Nhựa sinh Học (Oxo-Biodegradable)
Hạt Nhựa sinh Học (Oxo-Biodegrad...